ИT ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Ръководството на „Корпорация за технологии и иновации“ АД (КТИ АД) отчете настъпването на Четвъртата индустриална революция и нуждата от дигитална трансформация на бизнеса, която е свързана, от една страна, с технологиите и тяхната достъпност, а от друга страна, с нагласите на хората. Това, че дадена технология е налице, не означава, че има хора, които са готови да я ползват изобщо, а още по-малко – хора, които са готови да я ползват активно.

Дигиталната трансформация на бизнеса налага промяна в поведението на всички служители в тази посока. Дигитализацията на бизнеса не е задача само на ИТ специалистите. За да бъде проведена успешно една такава трансформация, поведението на всеки служител трябва да се адаптира към новите реалности – този процес, разбира се, трябва да бъде направляван от мениджмънта, т.е. от електронните лидери, които трябва да бъдат обучени за висок професионализъм и отлична компетентност.

Овладяването на тази технологична вълна може да ни осигури нова и успешна ниша в иновационните решения, с които да преодолеем и негативите от деиндустриализацията през последния четвърт век. С реализирането на иновациите в образователния процес се увеличават и нашите шансове за лидерски позиции в съвременния технологичен свят, както и възможностите за едно настъпателно устойчиво развитие за повишаване на жизнения стандарт.

На територията на „Тех Парк Оптела“ АД (www.optela.com) – дъщерно дружество на КТИ АД, след петгодишна съвместна работа на служители, специалисти и консултанти се създаде уникален за България  ИТ хъб Махатма Ганди с идеята да се обучат хората как да използват технологиите за тяхно улеснение и удобство.

Стратегическата цел на ИТ хъб Махатма Ганди е да гарантира непрекъснато подобряване на качеството и конкурентните предимства на осъществяваното обучение и да удовлетворява нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти, така необходими за дигиталната трансформация на бизнеса.

ИТ хъба включва: Частен професионален колеж „Омега“ (www.collegeomega.com) с образование по компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн; Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии-България“ (ИИХТ – www.iiht.bg) с франчайз за над 2300 курса по ИТ специалности и „ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg) с курсове за подобряване на е-уменията на хора от всички възрасти и в различни житейски ситуации и квалификации.

Най-новият проект на КТИ АД е за създаване на  Висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (http://mvuiel.itakademia.bg) за подготовка на специалисти и лидери за дигиталната трансформация на бизнеса. Целта на този Проект за висше училище  е да предостави иновативни образователни услуги, които да привлекат инициативни и търсещи развитие млади хора, които в бъдеще да намират квалификационна подкрепа и развитие на своите знания и практически умения. Учредител на частното висше училище е „Тех Парк Оптела“ АД, като потвърждение на ангажираността си към възпитанието и личностното развитие на всички хора, превъплъщавайки девиза „Учение цял живот“.

„Тех парк Оптела“ АД разполага с необходимата материална база, информационни ресурси и човешки ресурси (квалифицирани собствени специалисти и привлечени висококвалифицирани експерти) за да бъде в състояние да организира и предостави високо качествени образователни услуги, в интерес на придобиването и развитието на квалификацията на специалисти с образование в областта на информационните науки, както и за развитие на научно-изследователска и приложна дейност в областта на информатиката и компютърните науки.